Lapsen armomurha

Belgiassa käytävä polttava keskustelu lapsen armomurhasta herättää paljon ajatuksia. Kolme (3) neljästä (4:stä) belgialaisesta kannattaa ajatusta. Myös lastenlääkäreitä on lakiesityksen kannalla. Armokuolemalla ei olisi siten siis alaikärajaa. Perusteena lapsen armokuolemalle olisi tietenkin lapsen suuri fyysinen kärsimys ja kipu, jota ei pystyttäisi lääketieteen keinoin lievittämään. Lopulta väistämätön kuolema. Lakiesitykselle on myös vastustajia, sehän on selvää. Heidän […]

Dg. Pedofiili

Sanomalehti Karjalaisen Sunnutaisuomalainen-palsta kirjoitti 16.12.2012 aiheesta: ” Kuka hoitaa pedofiiliä ? ” Karjalaisen toimittaja ja tekstin kirjoittaja Sanna Kauhanen on haastatellut juttuun pedofiilihoitajia, Jussi Nissistä (Sexpon toiminnanjohtaja) ja Katariina Alankoa (psykologian tohtori). Artikkeli kertoo K. Alangon puuhaamasta pedofiilihoitoyksiköstä, joka aloittaa toimintansa Helsingissä 2013. Sisään hoito-ohjelmaan otetaan 15 henkilöä haastattelun perusteella. Heille tehdään diagnoosi: Dg. Pedofiili. […]