Absoluuttinen sävelkorva

Toisinaan voi kohdata artikkeleita ja keskusteluja absoluuttisesta sävelkorvasta. Jostakin syystä niiden yhteiseksi nimittäjäksi on aina noussut absoluuttisen sävelkorvan olemus; mitä se on, millainen se on ja miten se syntyy ??? Onko se opittavissa vai onko se periytyvää?? Eräässä artikkelissa absoluuttinen sävelkorva määriteltiin kyvyksi kuulla 1-viivaisen oktaavin a-sävel. a1-sävel, koska jousiorkesteri virittää instrumenttinsa sävelestä a1. On […]

A-absis vs. matikkanerot

Eräänä aamuna matkustaessani junalla töihin, ryhtyi syvässä humalatilassa oleva mies purkamaan tuntojaan minulle. Mies kertoi olleensa viettämässä iltaa neljän ystävänsä kassa. Nuo kaikki neljä olivat matematiikan taitureita. Hän kertoi, kuinka oli tuntitolkulla kuunnellut ystäviensä tylsääkin tylsempää keskustelua matemaattisista yhtälöistä, kaavoista ja omituisuuksista. ”Vesikraanan vesipisaran tilavuudestakin suhteessa pesualtaan kokoon, he jaksavat keskustella kaksi-kolme tuntia,” mies sanoi. […]