Absoluuttinen sävelkorva

Toisinaan voi kohdata artikkeleita ja keskusteluja absoluuttisesta sävelkorvasta. Jostakin syystä niiden yhteiseksi nimittäjäksi on aina noussut absoluuttisen sävelkorvan olemus; mitä se on, millainen se on ja miten se syntyy ??? Onko se opittavissa vai onko se periytyvää?? Eräässä artikkelissa absoluuttinen sävelkorva määriteltiin kyvyksi kuulla 1-viivaisen oktaavin a-sävel. a1-sävel, koska jousiorkesteri virittää instrumenttinsa sävelestä a1. On […]